image

Nolikums Bānīša kauss 2024

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 

1.1. Veicināt Gulbenes novada un citu novadu iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.

1.2. Popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā veselību veicinošu sporta veidu.
1.3. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.
1.4. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm, tādējādi veicinot arī tūrisma attīstību.

1.5. Noskaidrot ātrākos sportistus un labākās komandas.

2. STARTA VIETA UN LAIKS

2.1. Bērnu velo aktivitātes notiek Gulbenes Dzelzceļa stacijas tuvumā - Dzelzceļa ielā 8A.

Starts plkst.11:00.

2.2. Riteņbraukšanas sacensību “Bānīša kauss 2024 jeb Apsteidz tvaiku!” starta vieta - Dzelzceļa ielā 8A, Gulbenē.

Starts plkst. 13:00 (reizē ar Bānīša atiešanu maršrutā Gulbene-Alūksne).

3. DISTANCES

3.1. Bērnu sacensības:

 

 • Trases garums 0,4 - 4 km 

 • Sacensības notiek dzelzceļa stacijas tuvumā un Emzes parkā. 

3.2. Sacensības “Bānīša kauss 2024 jeb Apsteidz tvaiku!”:

 • Trases garums 40-42 km. 

 • Sacensības notiek pa lauku ceļiem Gulbenes un Alūksnes novadu teritorijā šaursliežu dzelzceļa maršruta tuvumā. Atsevišķās vietās trases virzīsies arī pa auto ceļiem, tādēļ lūdzam dalībniekus ievērot ceļu satiksmes drošības noteikumus. 

4. VECUMA GRUPAS

Grupu sadalījums bērnu sacensībām pie Gulbenes dzelzceļa stacijas:

Bērni vecumā no 4 – 6 gadiem

0,4 - 0,5 km (1 aplis)

Bērni vecumā no 7 – 8 gadiem

0,8 – 1 km (2 apļi)

Bērni vecumā no 9 – 11 gadiem

2 - 3 km

Bērni vecumā no 12 – 13 gadiem

3 - 4 km

 

 

Grupu sadalījums sacensībām „Bānīša kauss 2024 jeb Apsteidz tvaiku”:

Vecuma grupa

Dzimšanas gads, vecums

Distances garums

S18 (meitenes)

2010. - 2006.gadā dzimušas (14 – 18 gadi)

40-42 km

S (sievietes)

2005. - 1990.gadā dzimušas (19 – 34 gadi)

40-42 km

S35+ (sievietes)

1989. - 1980.gadā dzimušas (35 – 44 gadi)

40-42 km

S45+ (sievietes)

1979.gadā dzimušas un vecākas (45 gadi un vairāk)

40-42 km

V18 (zēni)

2010. - 2006.gadā dzimuši (14 – 18 gadi)

40-42 km

V (vīrieši)

2005. - 1990.gadā dzimuši (19 – 34 gadi)

40-42 km

V35+ (vīrieši)

1989. - 1980.gadā dzimuši (35 – 44 gadi)

40-42 km

V45+ (vīrieši)

1979. - 1970.gadā dzimuši (45 – 54 gadi)

40-42 km

V55+ (vīrieši)

1969.gadā dzimuši un vecāki (55 gadi un vairāk)

40-42 km

 

5. VĒRTĒŠANA

5.1. Sacensībās “Bānīša kauss 2024 jeb Apsteidz tvaiku!” rezultātus vērtē gan individuāli, gan velo komandām, gan uzņēmumu/iestāžu komandām.

5.2. Komandu vērtējumā tiek vērtēti tikai rezultāti sacensību “Bānīša kauss 2024 jeb Apsteidz tvaiku!” distancē Gulbene – Alūksne.

5.3. Velo komandas rezultāts tiek aprēķināts, summējot trīs ātrāko vīriešu un vienas sievietes rezultātus.

5.4. Uzņēmumu/iestāžu komandā var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits, kopvērtējumā summē četru labāko dalībnieku rezultātus.

6. NUMURU SISTĒMA

6.1. Bērnu sacensībām numuri tiek izsniegti pieteikšanās kārtībā sacensību dienā uz vietas no plkst. 09:00.

6.2. Sacensībām ”Bānīša kauss 2024 jeb Apsteidz tvaiku!” numuri tiek izsniegti sacensību dienā Dzelzceļa ielā 8A, Gulbenē. no plkst. 10:00.

7. PIETEIKŠANĀS

7.1. Bērnu sacensībām pieteikšanās sacensību dienā (04.05.2024) no plkst. 09:00 - 10:45.  

7.2. Pieteikšanās sacensībām ”Bānīša kauss 2024 Jeb Apsteidz tvaiku” notiek iepriekš reģistrējoties Biedrības “VeloRīts” mājaslapā, http://www.velorits.lv /, “Bānīša kauss 2024” sadaļā - Pieteikties sacensībām - līdz 01. maija plkst. 23:59. Sacensību dienā līdz plkst.12.30 par paaugstinātu samaksu.

7.3. Vienas komandas braucējiem ir jānorāda precīzs vienots nosaukums.

7.4. Pieteikšanās sacensībām ”Bānīša kauss 2024 jeb Apsteidz tvaiku” ir pabeigta, kad ir veikts maksājums par dalību sacensībās. Maksājumu veikt:

Biedrība “VeloRīts”

Reģ. Nr. 40008245797

Raiņa iela 2, Gulbene,

Gulbenes nov., LV-4401

Konts: SWEDBANK

Nr. LV06HABA0551041120634

8. DALĪBAS MAKSA

8.1. Bērnu sacensību dalības maksa reģistrējoties sacensību dienā 2 EUR.

8.2. Sacensību ”Bānīša kauss 2024 jeb Apsteidz tvaiku” dalības maksa:

2010. - 2006. gadā dzimušajiem:

 • 7 EUR - veicot maksājumu iepriekš 

 • 15 EUR - piesakoties sacensību dienā  

2005. gadā dzimušajiem un vecākiem:

 •   10 EUR - veicot maksājumu iepriekš 

 •   15 EUR - piesakoties sacensību dienā 

8.3. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

8.4. Dalības maksā ietilpst:

 • Marķēta un sagatavota trase; 

 • Dalībnieka numurs; 

 • Dzirdināšanas punkti trasē;  

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/finiša zonā dežūrē medicīnas darbinieks; 

 • Civiltiesiskā apdrošināšana sacensību laikā; 

 • Ūdens un ēdiens finišā; 

 • Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti biedrības ``VeloRīts`` mājaslapā. 

9. NOTEIKUMI

9.1. Sacensībās var piedalīties ikviens aktīvas atpūtas cienītājs ar velosipēda vadīšanas iemaņām.
9.2. Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais pārstāvis.
9.3. Sacensībās atļauts piedalīties ar visa veida velosipēdiem. Ņemot vērā to, ka trase sastāv no ceļiem ar dažādu segumu (meža takas, grants, smiltis, asfalts), velosipēdiem jābūt labā tehniskajā stāvoklī.

9.4. Visiem dalībniekiem ir obligātas aizsargķiveres. Visa distance ir jāveic ar galvā uzliktu un aizsprādzētu aizsargķiveri. Par tās nelietošanu vai par neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks var tikt diskvalificēts.

9.5. Katrs sacensību dalībnieks, saņemot sacensību dalībnieka numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.

9.6. Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem, traumām un citiem nelaimes gadījumiem trasē.

9.7. Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā.

9.8. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

9.9. Dalībniekam reģistrējoties, viņam tiek piešķirts dalībnieka numurs, kurš ir jāpieliek velosipēda priekšā labi redzamā vietā.

9.10. Katram dalībniekam starta zonā jāieņem starta vieta attiecīgi numuru kārtībai.

9.11. Distance virzās pa koplietošanas ceļiem, jābūt uzmanīgiem, šķērsojot koplietošanas ceļus. Par maršruta neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.

9.12. Strīdu gadījumā dalībniekam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kur ir norādīti dzimšanas dati.

9.13. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos un portālos.

10. APBALVOŠANA

10.1. Sacensībās ”Bānīša kauss 2024 jeb Apsteidz tvaiku” ar atbalstītāju balvām tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā (nolikuma 4. punktā paredzētajās vecuma grupās).

  1. 10.2.Absolūtajā vērtējumā vīriešu un sieviešu konkurencē tiek apbalvoti seši labākie. Kausu saņem 1.-3. vietas ieguvēji. Ar naudas prēmiju apbalvo 1.-6. vietas ieguvējus:  

 1. vieta – 100 EUR                                4. vieta – 40 EUR

       2. vieta – 80 EUR                                  5. vieta – 30 EUR

       3. vieta – 60 EUR                                  6. vieta – 20 EUR

10.3. Komandu vērtējumā apbalvo 1.-3.vietas ieguvējas komandas ar kausu un atbalstītāju balvu.

10.4. Tiek apbalvotas arī interesantāk noformētās komandas.

10.5. Bērnu sacensībās apbalvo 1.-3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā ar medaļu, diplomu un sacensību atbalstītāju sarūpēto balvu. Visi Bērnu sacensību dalībnieki saņem medaļu.

11. INFORMĀCIJA UN ORGANIZATORI

Riteņbraukšanas sacensības “Bānīša kauss 2024 jeb Apsteidz tvaiku!” organizē Gulbenes novada Sporta pārvalde  un Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Gulbenes velo klubs “VeloRīts”.

        Guntis Kozilāns, e-pasts: guntis.kozilans@aluksne.lv, tālr. 25663337 (Alūksne)

        Imants Kublačovs, e-pasts: velorits@inbox.lv, tālr. 29242122 (Gulbene)

 

 

Karte

Sazinies ar mums

 Sazinieties ar mani 

© 2023 VeloRīts Biedrība